Dags att deklarera!

I dagarna öppnar Skatteverket sin webbtjänst för årets deklaration 2017, samtidigt skickas deklarationerna ut i pappersform till de som inte avsagt sig detta. De som bedriver företag kan i de flesta fall använda den förtryckta blanketten eller webbtjänsten med vissa kompletteringar. Den som vill ha uppskov med deklarationen kan själv begära det hos Skatteverket, 14 dagars uppskov är inga problem att få, det är bara att begära det minst tio dagar före den ordinarie deklarationsdagen som är den 2 maj 2017. Vill du ha hjälp med deklarationen så hör av dig till mig. Om du är delägare i ett aktiebolag…

Read More